BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Gmina Łękawica informuje, że w Urzędzie Gminy można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

 Składanie wniosków:

 1. Mieszkańcy Gminy Łękawica zainteresowani kupnem węgla na okres do 01.01.2023 do 30.04.2023 r., zobowiązani są do złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Łękawicy o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 1. Termin składania wniosków: do 10.02.2023 r. w Urzędzie Gminy – biuro nr  35A (II piętro)
 2. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy – biuro nr  35A (II piętro)

     Załącznik - wzór wniosku.

 1. Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków:

Wnioski podlegają weryfikacji w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca dodatku węglowego, pozytywnego rozpatrzenia  wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub spełnienia warunków uprawniających do dodatku węglowego.  

Dodatkowe informacje:  

 

 1. Węgiel jest dostępny w dwóch sortymentach tj. ekogroszek i orzech, który będzie pochodził z następujących kopalni:

KWK Piast – Ziemowit Ruch Wola – Karlik Ekogroszek;

KWK Row Ruch Jankowice – Orzech.

 

 1. Cena węgla za 1 tonę dla gospodarstwa domowego wynosi: 1 796,00 zł

 

 1. Do ceny węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Koszty te ponosi mieszkaniec.

 

 1. Możliwa ilość zakupienia paliwa stałego przez gospodarstwo domowe: 1,5 tony.

 

 1. W przypadku niedokonania zakupu węgla w roku 2022 lub dokonania zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony Wnioskodawca będzie uprawniony do zakupu zwiększonej ilości węgla, jednak nie więcej niż 3 tony.

Zakup paliwa stałego przez gospodarstwo domowe będzie odbywał się w następujący sposób:

 • Wnioskodawca (osoba uprawniona do zakupu węgla), którego wniosek został pozytywnie zweryfikowany zostanie telefonicznie poinformowany przez pracownika Urzędu Gminy w Łękawicy, o konieczności zapłaty za paliwo stałe. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Gminy.

 

Nr konta bankowego: 55 8141 0008 0000 1658 2000 0350

 

W treści przelewu należy wpisać słowo: WĘGIEL oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla

UWAGA! Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie po otrzymaniu informacji telefonicznej z Urzędu Gminy w Łękawicy.

 

 • Po zaksięgowaniu kwoty za paliwo stałe na rachunku bankowym Gminy, Wnioskodawca zostanie telefonicznie poinformowany przez pracownika Urzędu Gminy w Łękawicy o wystawieniu faktury i konieczności jej odbioru.

 

 • Miejsce odbioru paliwa stałego: PHU Wiewióra Krzysztof Sp. z o.o.,
  Krakowska 1A, Łękawica

 

 • Odbiór węgla będzie następował tylko i wyłącznie na podstawie oryginału faktury wystawionej przez Gminę Łękawica.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
WNIOSEK od 01.01.2023.docx 2023-01-02 15:12:00 28 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-01-02 Wójt Tadeusz Tomiczek 2023-01-02 15:11:54
(Rafał Surzyn)
2023-01-04 16:55:08
(Rafał Surzyn)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-01-04 16:55:08 Rafał Surzyn zmiana danych wpisu
2023-01-03 08:59:12 Rafał Surzyn zmiana danych wpisu
2023-01-02 15:12:16 Rafał Surzyn dodanie nowego zalacznika
2023-01-02 15:11:54 Rafał Surzyn dodanie nowego wpisu