BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Gminna Rada Sportu w Łękawicy

Nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w art. 30 daje możliwość organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego powołania Rady Sportu spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
Zatem Wójt Gminy Łękawica zarządzeniem nr 6/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. ustalił skład
i zasady powołania członków Gminnej Rady Sportu, a także regulamin jej działania.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:
1)strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej,
2)projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
3)programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie , w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4)projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu.


Gminna Rada Sportu została powołana na 4 lata.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu wraz z regulaminem 2011-01-21 07:58:52 111 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-01-21 Wójt Stanisław Baczyński 2011-01-21 07:55:04
(Rafał Surzyn)
2011-01-21 07:55:04
(Rafał Surzyn)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2011-01-21 07:58:52 Rafał Surzyn dodanie nowego załącznika
2011-01-21 07:55:04 Rafał Surzyn dodanie nowego